Популярни Публикации

Изгледи от онези, които очакват изкуственият интелект и роботиката да изместят повече работни места, отколкото създават до 2025 г.

От друга страна, 48% от анкетираните в нашето проучване са съгласни с твърдението, че „мрежови, автоматизирани приложения за изкуствен интелект и роботизирани

За новини за изборите младите хора се обърнаха към някои национални вестници повече от своите старейшини

Три от четирите национални вестника, за които питахме, привлякоха повече млади хора, отколкото възрастни, като редовни читатели на новини за изборите през 2016 г.

Раздел 1: Възприятия за злоупотреба с наркотици, възгледи за политиките за употреба на наркотици

Мненията за проблема със злоупотребата с наркотици се различават малко при повечето демографски и политически групи. Но младите хора са по-малко склонни от възрастните американци да кажат, че злоупотребата с наркотици е криза в национален мащаб.

Убийства с оръжие, стабилни след спад през 90-те; скоростта на самоубийствата се увеличава

Въпреки че повечето американци смятат, че броят на престъпленията с оръжие се е увеличил, процентът на убийствата в САЩ всъщност се е стабилизирал до известна степен през последните години.