• Основен
  • Новини
  • Американците остаряват, но не толкова бързо, колкото хората в Германия, Италия и Япония

Американците остаряват, но не толкова бързо, колкото хората в Германия, Италия и Япония

САЩ по-млади от голяма част от Европа и Япония, по-стари от повечето други региони

Нов доклад на Pew Research Center показва, че в Съединените щати делът на хората на възраст 65 или повече години ще нарасне драстично до 2050 г. Съединените щати обаче не изпитват същата сива вълна, каквато имат много други развити държави в Европа и Япония. Най-малко един на всеки пет души в Япония, Германия и Италия вече е на 65 или повече години, а повечето други европейски страни са изостанали.

В САЩ 13% от населението е на 65 или повече години, което класира страната на 42-ро място по тази мярка от около 200 други места през 2010 г., според данните на ООН.

Стареене по целия святНо до голяма степен благодарение на глобалното увеличение на продължителността на живота, се очаква населението във всички региони на света да остарее драстично през следващите десетилетия, според ООН. Европа и Северна Америка ще продължат да водят тази тенденция с най-голям дял на възрастните хора през средата на века. В момента 16% от Европа се състои от хора на 65 и повече години, както и 13% от Северна Америка. До 2050 г. една четвърт (27%) от европейското население ще бъде на възраст поне 65 години, както и 22% от населението на Северна Америка. В Океания се очаква делът на възрастните хора да нарасне от 11% на 18%.

В други части на света делът на възрастното население все още е доста нисък, но се очаква да нарасне драстично. Понастоящем само 7% от хората в Латинска Америка са на възраст 65 или повече години, но се очаква този брой да достигне 19% до средата на века. Очаква се населението на Азия да претърпи подобна трансформация. Междувременно в Африка се очаква делът на населението, което е на 65 или повече години, да се удвои и да се увеличи до 6% - все още сравнително младежки, в сравнение с останалия свят.

Глобалното остаряване има политически последици за нациите със социални програми, предназначени да подкрепят възрастните хора. Сега в САЩ около 38% от доходите сред възрастните хора идват от държавни трансфери, според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Но какво би могло да има бъдещето по отношение на държавната подкрепа на по-възрастни, пенсионирани хора? По-голямата част от американците, които все още работят, са скептични, че ще получават социалноосигурителни обезщетения, сравними с това, което получават днешните възрастни хора, според ново проучване на Pew Research Center.Напълно 41% от тези, които все още не са пенсионери, очакват, че за тях няма да има обезщетения за социално осигуряване, когато достигнат пенсия, а други 31% очакват, че все още ще има достатъчно пари за обезщетения, но че те ще бъдат предлагани само на намалени нива. Само всеки пети очаква, че в системата за социално осигуряване ще има достатъчно пари, за да им се осигурят обезщетения, равни на обезщетенията, които се дават на днешните пенсионери.