• Основен
  • Глобален
  • Европейското обществено мнение три десетилетия след падането на комунизма

Европейското обществено мнение три десетилетия след падането на комунизма

(превод на английската версия)


Вашингтон. (15 октомври 2019 г.) - Тридесет години след падането на комунизма, ново проучване на изследователския център Pew показва, че малко бивши жители на Източния блок съжаляват за основните промени, настъпили между 1989 и 1991 г. В същото време те не са напълно доволни от настоящото си политическо или икономическо положение. Подобно на западноевропейците, гражданите от ЦИЕ са загрижени за функционирането на политическите системи на техните страни и за проблеми като неравенството.

Това са някои от акцентите на проучването, проведено в 17 държави, включително 14 държави-членки на Европейския съюз от двете страни на Желязната завеса, Русия, Украйна и САЩ. Изследването обхваща широк спектър от теми, включително възгледи за прехода към многопартийна система, свободния пазар, демократичните ценности, Европейския съюз, ролята на Германия, европейските политически лидери, удовлетвореността от живота, икономическите условия, равенството между половете, малцинствените групи и политическите партии.


Проучването показва, че хората от бившия Източен блок обикновено вярват, че Европейският съюз е в полза на своите държави-членки. В региона има широко разпространена подкрепа за много демократични ценности. Въпреки че мнозинството е за демокрацията, привързаността към някои демократични принципи не винаги е силна.

Европейците от Централна и Източна Европа одобряват най-вече прехода към многопартийна демокрация и свободен пазар, последвал падането на комунизма. Например 85% от поляците подкрепят както прехода към демокрация, така и капитализма. Подкрепата обаче не е единодушна. Повече от една трета от българите и украинците не подкрепят промените, както и приблизително половината от руснаците.

Различното отношение към демокрацията и свободния пазар може отчасти да бъдат продиктувани от различните възприятия за напредъка, постигнат от обществата през последните три десетилетия. В страни като Полша, Чехия и Литва - където по-голямата част от жителите казват, че сегашната икономическа ситуация в тяхната страна е по-добра днес, отколкото в комунизма - има общо положително отношение към промяната. Въпреки това, в Русия, Украйна и България, където хората са по-малко ентусиазирани от икономическите промени, последвали падането на комунизма, повече от половината от населението казва, че повечето хора живеят по-зле, отколкото при комунизма.На въпрос за промените, направени в техните страни през последните три десетилетия, респондентите в Централна и Източна Европа изразяват най-положителното отношение към въпроси като образование и жизнен стандарт. Мненията обаче са по-разделени по отношение на закона, реда и семейните ценности. Освен това повечето казват, че промените са оказали отрицателно въздействие върху здравеопазването.


Възгледите за бъдещето се различават, както и напредъкът, постигнат от страните през последните години. Жителите на бившите комунистически страни, в които е проведено изследването, са относително оптимистични относно бъдещите отношения на техните страни с други европейски държави. Те са най-вече песимисти по отношение на функционирането на политическата система и някои икономически проблеми, като работни места и неравенство.

Изследването е проведено сред 18 979 души от 13 май до 12 август 2019 г. Проучването се основава на две предишни проучвания, проведени от Pew Research Center и неговия предшественик. Първото беше проведено от Times Mirror Center for People & Press (предшественик на Pew Research Center) от 15 април до 31 май 1991 г. Второто проучване беше проведено от Pew Research Center от 27 август до 24 септември 2009 г., тоест точно преди двадесетата годишнина от падането на Берлинската стена.


Други ключови констатации в доклада включват, но не се ограничават до следното:

Държавите-членки на Европейския съюз са до голяма степен обединени и подкрепят широкообхватен европейски проект.На Европейския съюз се гледа до голяма степен положително, като повечето хора вярват, че членството е от полза за техните страни и казват, че техните страни печелят икономически от членството в ЕС. Благоприятните оценки на тази институция обаче изобщо не са универсални. Най-благоприятното мнение за Европейския съюз се изразява от жителите на Полша и Литва, т.е. бившите комунистически държави, присъединили се към ЕС през 2004 г.

Един от факторите, допринасящи за недоволството от функционирането на демокрацията, е разочарованието от начина, по който функционират политическите елити.Те често се възприемат като откъснати от реалността на обикновените граждани. В анкетираните страни от Европейския съюз медианата от 69% от населението не е съгласна с твърдението, че „мнозинството от избраните служители приемат мнението на хора като мен“. Повечето хора в Русия, Украйна и САЩ споделят тази гледна точка.

Десните популисти са по-недоверчиви към Европейския съюз и малцинствата.Хората, изразяващи благоприятни възгледи за десни популистки партии, обикновено са по-склонни да гледат на Европейския съюз неблагоприятно и смятат, че икономическата интеграция в Европа е вредна за техните страни. Те също са по-негативно настроени към малцинствата.


Ето четирите най-важни диаграми, показващи специфичните за страната данни в новия отчет:

Резултатите са за незабавно публикуване и могат да бъдат намерени на: https://www.pewresearch.org/global/2019/10/15/european-public-opinion-three-decades-after-the-fall-of-communism /

За повече информация или за насрочване на интервю с автора на изследването, директора за изследване на глобалните нагласи Ричард Уик, вицепрезидента Джейкъб Пуштер или старшия изследовател Лора Силвър, моля, свържете се със Стефан Корниберт на 202.419.4372 или изпратете имейл на scornibert @ pewresearch .org.