• Основен
  • Глобален
  • Изображението на Саудитска Арабия се колебае сред съседите от Близкия изток

Изображението на Саудитска Арабия се колебае сред съседите от Близкия изток

Доклад от проучването

САУДИ06Всяка година светът се припомня за влиятелния статут на Саудитска Арабия като родно място на исляма, тъй като стотици хиляди мюсюлмани от цял ​​свят правят хадж или поклонение в град Мека. Може би благодарение на основната си роля в ислямската вяра, Саудитска Арабия е склонна да бъде гледана благосклонно в страни, в които живеят многобройни или мнозинства от мюсюлманското население.


Проучване на изследователския център Pew обаче разкрива, че положението на Саудитска Арабия значително се е изплъзнало сред ключовите публики в Близкия изток, включително в Ливан, където благоприятното мнение е спаднало с 31 процентни пункта от 2007 г. За разлика от това, мнението на Саудитска Арабия не е влошено в други преобладаващо мюсюлмански страни извън региона.

Причините за влошаващия се имидж на Саудитска Арабия в Близкия изток вероятно са многобройни. Критиката на влиянието, което саудитските власти притежават в Близкия изток, е значителна в Ливан, Тунис и Турция. И съществено неодобрение на репутацията на саудитското правителство за защита на личните свободи на своите граждани е очевидно в Турция, Ливан, палестинските територии и Тунис, както е в голяма част от света.


Саудитска Арабия се гледа благосклонно в много страни извън Близкия изток, където мюсюлманите съставляват значителен процент, ако не и мнозинство от населението. Например в Пакистан 95% изразяват положително мнение за саудитското кралство, докато шест на десет или повече в Индонезия, Сенегал и Малайзия споделят това мнение. Сред мюсюлманските съседи обаче мненията на Саудитска Арабия са по-различни. Само в Йордания и Египет мнението за пустинното царство е изключително положително (съответно 88% и 78%). На други места в Близкия изток възгледите са смесени или дори категорично отрицателни, както в случая с Турция (26% благоприятни срещу 53% неблагоприятни).

Освен това, в четири от петте държави от Близкия изток, анкетирани през 2007 г. и 2013 г., имиджът на Саудитска Арабия значително се е влошил. Най-драматичният спад е настъпил в Ливан, където цялостното мнение за саудитското кралство е паднало от 82% на 51% благоприятно през последните шест години, а спадът е особено разпространен сред ливанските шиити. По-малки, но значителни спадове в положението на Саудитска Арабия са очевидни в Турция (- 14 процентни пункта), палестинските територии (-13) и Египет (-13).

Това са сред ключовите констатации от проучване на Pew Research Center, проведено в 39 държави сред 37 653 респонденти от 2 март до 1 май 2013 г. Анкетата също така открива различни оценки за саудитското влияние в Близкия изток. Сред онези, които виждат значително саудитско влияние в своите граници, мненията са дали това е добро или лошо нещо. По-ярки са оценките за репутацията на Саудитска Арабия относно личните свободи. Сред страните, изследвани в Близкия изток и другаде, само в Йордания, Египет, Пакистан и Сенегал ясни мнозинства твърдят, че Саудитско кралство върши добра работа по защита на гражданските свободи.Имиджът на Саудитска Арабия в чужбина

В Близкия изток общото мнение за Саудитска Арабия варира в широки граници, докато в страни извън региона, които имат голямо или мнозинство мюсюлманско население, възгледите като цяло са положителни.


САУДИ05Сред своите съседи Саудитска Арабия се възприема благосклонно от ясни мнозинства в Йордания (88%) и Египет (78%). Само около половината от палестинците (52%) имат положително мнение за пустинното царство, въпреки че положителните възгледи са по-разпространени в контролирания от Хамас ивица Газа (58% благоприятни срещу 40% неблагоприятни) от доминирания от Фатах Западния бряг (48 % срещу 45%).

САУДИ04Мнението на Саудитска Арабия е почти равномерно разделено в Ливан, където 51% виждат своя съсед в положителна светлина, а 49% го виждат отрицателно. Отново очевидни са религиозните различия, като приблизително осем на всеки десет ливански сунитски мюсюлмани (82%) изразяват благоприятен възглед за саудитското кралство, в сравнение с едва 6% от ливанския шиит. Ливанските християни заемат средната позиция, като 52% са благоприятни и 48% неблагоприятни към Саудитска Арабия.


Тунизийците също са разделени, като 40% имат положителна гледка към Саудитска Арабия, а 45% имат отрицателна гледка. Турция, която е не само регионален съсед, но и член на Г-20, е единствената анкетирана страна, където около половината (53%) виждат Саудитското кралство в негативна светлина.

Извън Близкия изток, в останалите анкетирани общества, където мюсюлманите съставляват значителна част от населението, половината или повече имат благоприятна гледка към Саудитска Арабия. Пакистанците показват най-голяма подкрепа за пустинното царство, като 95% имат положително мнение и никой не изразява неблагоприятна гледна точка. Мнозинствата в Индонезия (82%), Сенегал (72%) и Малайзия (63%) също гледат положително на кралството. В Нигерия 51% имат положителна представа за Саудитска Арабия.

САУДИ03Докато мнението на Саудитска Арабия е положително в Близкия изток, благоприятните рейтинги от важни съюзници, като Египет и палестинските територии, се влошиха от 2007 г. (-13 процентни пункта). А в Турция, докато 26% имат положителна представа за Саудитска Арабия през 2013 г., това е по-малко от 40%, които са казали същото през 2007 г. (-14 процентни пункта).

Спадът в подкрепата от Ливан обаче е още по-стръмен. През 2007 г. 82% от ливанската общественост са имали благоприятен поглед към Саудитско кралство, но това се е сринало с 31 процентни пункта до едва 51% днес. Спадът е особено изразен сред ливанските християни (-38 процентни пункта) и шиитските мюсюлмани (-57 процентни пункта).


Въпреки спада в тези ключови държави, възгледите за Саудитска Арабия са основно непроменени в Йордания, Индонезия и Малайзия от 2007 г. Освен това положителните мнения се повишиха в една държава - Пакистан (с 8 процентни пункта).

Близкоизточни възгледи за саудитското влияние

САУДИ02Публиките в Близкия изток са разделени, що се отнася до степента на влияние, което Саудитска Арабия притежава в тяхната страна. Явно мнозинство в Ливан (83%) казва, че Саудитска Арабия има голямо или доста голямо влияние върху посоката на тяхната страна, но други общества в региона не са толкова убедени.

В Египет (55%) и Йордания (51%) половината или повече казват, че Саудитска Арабия оказва значително влияние върху протичането на нещата в тяхната страна, в сравнение с още по-малко, които твърдят същото в палестинските територии (44%), Тунис ( 31%) и Турция (20%).

САУДИ01В Ливан, сред преобладаващото мнозинство, които виждат Саудитска Арабия като голямо влияние върху своята страна, само 43% казват, че това е нещо добро, докато 48% казват, че е нещо лошо. Зад тези цифри обаче се крие рязко разделение между сектантите: ливанските шиити, които възприемат Саудитска Арабия, достигаща до тяхната държава, преобладаващо казват, че това е нещо лошо (87%), в сравнение със 71% от ливанските сунити, които виждат и приветстват саудитското влияние. Ливанските християни са по-равномерно разделени (40% добро срещу 47% лошо).

В Йордания (67%), Египет (63%) и палестинските територии (61%) шест на десет или повече сред онези, които възприемат значително саудитско влияние в своята страна, казват, че това е нещо добро. За разлика от това, сред малцинството в Турция и Тунис, които виждат Саудитска Арабия да разширява обхвата си през тяхната граница, мнозинствата (съответно 66% и 62%) смятат, че това е нещо лошо.

Рекорд на Саудитска Арабия за личните свободи

САУДИ00В Близкия изток Саудитска Арабия получава смесени оценки, що се отнася до зачитането на правата на своите граждани. Само в Йордания (60%) и Египет (59%) ясни мнозинства казват, че саудитското правителство защитава личните свободи на своя народ. На други места в региона половината или повече имат обратното мнение.

Въпреки това, в страни извън Близкия изток, които са дом на значително или мнозинство мюсюлманско население, на Саудитска Арабия обикновено се дава заслуга за защита на свободите на своите граждани. Половината или повече в Пакистан (65%), Сенегал (63%), Нигерия (55%) и Индонезия (52%) казват, че саудитският режим защитава личните свободи в своите граници.

За разлика от това, мнението за рекорда на Саудитска Арабия за гражданските права е изключително критично в Европа, където до осем на десет или повече в Испания (86%), Гърция (84%) и Франция (81%) смятат, че саудитската република правителството не защитава личните свободи на своите хора. В Северна Америка 74% от канадците и 72% от американците са съгласни, както и 71% от израелците.

Мненията са по-смесени в Азия и Латинска Америка, но никъде в тези региони ясното множество не дава положителни оценки на репутацията на Саудитска Арабия относно гражданските свободи.

Като цяло, в 39 страни, анкетирани през 2013 г. - включително анкетираните в Близкия изток - медиана от едва 18% смята, че саудитското правителство зачита личните свободи на своя народ. За сравнение, глобална медиана от 70% казва, че САЩ зачитат човешките права на своя народ.1