Факт за социалните медии

ОЩЕ ФАКТОВЕ: ИНТЕРНЕТ / ШИРОКОЛОГОВА | МОБИЛНА ТЕХНОЛОГИЯ


Днес около седем на всеки десет американци използват социални медии, за да се свързват помежду си, да се ангажират с новинарско съдържание, да споделят информация и да се забавляват. Разгледайте моделите и тенденциите, формиращи пейзажа на социалните медии през последното десетилетие по-долу.

Използване на социалните медии с течение на времето

Когато изследователският център Pew започна да проследява приемането на социалните медии през 2005 г., само 5% от възрастните американци използваха поне една от тези платформи. До 2011 г. този дял се е увеличил до половината от всички американци, а днес 72% от обществеността използва някакъв вид социални медии.


Възрастни в САЩ
21.3.2005 г. 5%
12.8.2005 г. 8%
31.08.2006 г. единадесет%
5.11.2008 двадесет и едно%
8.10.2008 26%
31.08.2008 г. 25%
12.4.2008 г. 27%
20.12.2008 26%
19.4.2009 г. 36%
14.9.2009 г. 37%
27.12.2009 42%
19.01.2010 г. 43%
30.5.2010 г. 48%
13.9.2010 г. 46%
24.11.2010 Четири пет%
28.11.2010 46%
21.12.2010 47%
22.5.2011 г. петдесет%
26.08.2011 петдесет%
19.02.2012 53%
8.7.2012 г. 59%
9.12.2012 54%
19.5.2013 г. 61%
14.07.2013 г. 60%
30.9.2013 г. 63%
26.1.2014 г. 62%
7.12.2015 65%
11.6.2016 г. 69%
1.10.2018 69%
2.07.2019 72%

Изследователски център Pew

Кой използва социалните медии

Тъй като все повече американци приеха социалните медии, потребителската база на социалните медии също стана по-представителна за по-широкото население. Младите възрастни бяха сред най-ранните осиновители на социални медии и продължават да използват тези сайтове на високи нива, но използването от възрастни хора се увеличи през последните години.

Възрастна раса Пол Общност Образование Общност
18-29 30-49 50-64 65+
21.3.2005 г. 7% 6% 4% 3%
12.8.2005 г. 16% 9% 5% 2%
31.08.2006 г. 41% 6% 3% 0%
5.11.2008 60% двадесет и едно% 7% 2%
8.10.2008 65% 27% 10% 3%
31.08.2008 г. 68% 27% 9% 2%
12.4.2008 г. 67% 30% 12% 2%
20.12.2008 59% 28% 8% 3%
19.4.2009 г. 70% 42% двадесет% 5%
14.9.2009 г. 67% 44% двадесет и едно% 6%
27.12.2009 78% 47% 25% 8%
19.01.2010 г. 76% 51% 26% 7%
30.5.2010 г. 82% 53% 37% единадесет%
13.9.2010 г. 80% 52% 31% 9%
24.11.2010 74% 54% 33% единадесет%
28.11.2010 78% 54% 33% 14%
21.12.2010 76% 55% 36% 12%
22.5.2011 г. 79% 61% 38% 14%
26.08.2011 82% 59% 36% 12%
19.02.2012 82% 64% 39% 16%
8.7.2012 г. 88% 68% 48% 22%
19.5.2013 г. 87% 72% петдесет% 24%
14.07.2013 г. 87% 72% 49% двадесет и едно%
30.9.2013 г. 89% 74% 54% 27%
26.1.2014 г. 84% 77% 52% 27%
7.12.2015 90% 77% 51% 35%
11.6.2016 г. 86% 80% 64% 3. 4%
1.10.2018 88% 78% 64% 37%
2.07.2019 90% 82% 69% 40%

Изследователски център PewБял Черен Испанци
21.3.2005 г. 5% 4%
12.8.2005 г. 8% 7%
31.08.2006 г. 9% единадесет%
5.11.2008 19% двадесет и едно%
8.10.2008 двадесет и едно% 32%
31.08.2008 г. 22% 25%
12.4.2008 г. 26% 25%
20.12.2008 24% 27%
19.4.2009 г. 35% 33%
14.9.2009 г. 39% 33%
27.12.2009 42% 42%
19.01.2010 г. 41% 44%
30.5.2010 г. 46% 51%
13.9.2010 г. 47% 41% 40%
24.11.2010 Четири пет% 43% 39%
28.11.2010 47% 40% 44%
21.12.2010 48% 41% 44%
22.5.2011 г. петдесет% 46% 51%
26.08.2011 51% 49% Четири пет%
19.02.2012 53% 48% 51%
8.7.2012 г. 59% 58% 58%
9.12.2012 54% петдесет% 53%
19.5.2013 г. 60% 64% 61%
14.07.2013 г. 56% 57%
30.9.2013 г. 62% 58% 66%
26.1.2014 г. 59% 61% 66%
7.12.2015 65% 56% 65%
11.6.2016 г. 69% 63% 74%
1.10.2018 68% 69% 72%
2.07.2019 73% 69% 70%

Изследователски център Pew


Но Жени
21.3.2005 г. 6% 4%
12.8.2005 г. 10% 8%
31.08.2006 г. 13% 10%
5.11.2008 двадесет и едно% 22%
8.10.2008 25% 27%
31.08.2008 г. 25% 24%
12.4.2008 г. 26% 29%
20.12.2008 25% 26%
19.4.2009 г. 33% 38%
14.9.2009 г. 36% 37%
27.12.2009 38% Четири пет%
19.01.2010 г. 39% 46%
30.5.2010 г. 44% 52%
13.9.2010 г. 42% 49%
24.11.2010 39% петдесет%
28.11.2010 42% петдесет%
21.12.2010 44% петдесет%
22.5.2011 г. 47% 54%
26.08.2011 петдесет% петдесет%
19.02.2012 петдесет% 56%
8.7.2012 г. 54% 64%
9.12.2012 петдесет% 58%
19.5.2013 г. 59% 63%
14.07.2013 г. 57% 62%
30.9.2013 г. 60% 66%
26.1.2014 г. 60% 63%
7.12.2015 62% 68%
11.6.2016 г. 66% 72%
1.10.2018 65% 73%
2.07.2019 65% 78%

Изследователски център Pew

По-малко от 30 000 долара $ 30 000 - $ 49 999 50 000 - 74 999 долара $ 75 000 +
21.3.2005 г. 3% 6% 8% 7%
12.8.2005 г. 5% 9% 9% петнадесет%
31.08.2006 г. 8% 16% 9% 10%
5.11.2008 2. 3% 2. 3% 19% 25%
8.10.2008 27% 28% 28% 30%
31.08.2008 г. 22% 26% 33% 28%
12.4.2008 г. 24% 3. 4% 27% 35%
20.12.2008 26% 29% 27% 32%
19.4.2009 г. 30% 39% 43% 47%
14.9.2009 г. 32% 40% 43% петдесет%
27.12.2009 37% 43% 47% 53%
19.01.2010 г. 39% 43% 48% 49%
30.5.2010 г. 42% 54% петдесет% 60%
13.9.2010 г. 38% 48% 54% 63%
24.11.2010 39% 46% 53% 57%
28.11.2010 40% петдесет% петдесет% 58%
21.12.2010 39% 52% 59% 60%
22.5.2011 г. 42% 60% 56% 66%
26.08.2011 42% 54% 55% 64%
19.02.2012 46% 58% 57% 68%
8.7.2012 г. 55% 59% 61% 73%
9.12.2012 48% 56% 60% 65%
19.5.2013 г. 57% 63% 69% 68%
14.07.2013 г. 52% 59% 63% 71%
30.9.2013 г. 58% 64% 70% 73%
26.1.2014 г. 58% 64% 67% 74%
7.12.2015 56% 69% 72% 78%
11.6.2016 г. 60% 71% 73% 78%
1.10.2018 63% 74% 74% 77%
2.07.2019 68% 70% 83% 78%

Изследователски център Pew


Гимназия или по-малко Някой колеж Завършил колеж
21.3.2005 г. 3% 5% 10%
12.8.2005 г. 5% 10% 13%
31.08.2006 г. 9% 17% 9%
5.11.2008 18% 29% двадесет и едно%
8.10.2008 22% 32% 29%
31.08.2008 г. 19% 28% 32%
12.4.2008 г. двадесет% 38% 33%
20.12.2008 19% 35% 32%
19.4.2009 г. 27% 44% 44%
14.9.2009 г. 27% 44% 48%
27.12.2009 29% 53% 55%
19.01.2010 г. 32% 54% петдесет%
30.5.2010 г. 37% 58% 59%
13.9.2010 г. 3. 4% 55% 57%
24.11.2010 33% 55% 56%
28.11.2010 36% 54% 56%
21.12.2010 35% 56% 60%
22.5.2011 г. 39% 58% 63%
26.08.2011 39% 64% 59%
19.02.2012 41% 65% 64%
8.7.2012 г. 48% 68% 69%
9.12.2012 44% 62% 62%
19.5.2013 г. 52% 67% 69%
14.07.2013 г. 47% 67% 71%
30.9.2013 г. 51% 70% 73%
26.1.2014 г. петдесет% 71% 69%
7.12.2015 54% 70% 76%
11.6.2016 г. 59% 73% 78%
1.10.2018 60% 72% 79%
2.07.2019 64% 74% 79%

Изследователски център Pew

Градски Крайградски Селски
21.3.2005 г. 6% 5% 3%
12.8.2005 г. 10% 8% 6%
31.08.2006 г. 14% 10% 10%
5.11.2008 24% 22% 16%
8.10.2008 30% 25% 19%
31.08.2008 г. 29% 24% 18%
12.4.2008 г. 30% 28% двадесет и едно%
20.12.2008 24% 19% 14%
19.4.2009 г. 29% 33% двадесет и едно%
14.9.2009 г. 33% 31% 28%
27.12.2009 Четири пет% 43% 3. 4%
19.01.2010 г. Четири пет% 43% 35%
30.5.2010 г. 53% петдесет% 39%
13.9.2010 г. 48% петдесет% 32%
24.11.2010 48% 46% 40%
28.11.2010 петдесет% 46% 41%
21.12.2010 51% 49% 39%
22.5.2011 г. 53% 52% 44%
26.08.2011 53% 51% 42%
19.02.2012 56% 54% Четири пет%
8.7.2012 г. 60% 61% петдесет%
9.12.2012 56% 55% 47%
19.5.2013 г. 64% 61% 56%
14.07.2013 г. 64% 60% 49%
30.9.2013 г. 66% 63% 55%
26.1.2014 г. 63% 64% 53%
7.12.2015 64% 68% 58%
11.6.2016 г. 69% 71% 60%
1.10.2018 75% 69% 59%
2.07.2019 76% 72% 66%

Изследователски център Pew

Кои платформи за социални медии са най-популярни

YouTube и Facebook са най-широко използваните онлайн платформи и нейната потребителска база е най-широко представителна за населението като цяло. По-малки споделяния на американци използват сайтове като Twitter, Pinterest, Instagram и LinkedIn.

Facebook Pinterest Instagram LinkedIn Twitter Snapchat Youtube WhatsApp Reddit
8.5.2012 г. 54% 10% 9% 16% 13%
8.7.2012 г. 14%
9.12.2012 13% единадесет% 13%
16.12.2012 57%
19.5.2013 г. петнадесет%
14.07.2013 г. 16%
16.9.2013 г. 57% 17% 14% 17% 14%
30.9.2013 г. 16%
26.1.2014 г. 16%
21.9.2014 г. 58% 22% двадесет и едно% 2. 3% 19%
4.12.2015 62% 26% 24% 22% двадесет%
4.04.2016г 68% 26% 28% 25% двадесет и едно%
1.10.2018 68% 29% 35% 25% 24% 27% 73% 22%
2.07.2019 69% 28% 37% 27% 22% 24% 73% двадесет% единадесет%

Изследователски център Pew


Кой използва всяка платформа за социални медии

Използването на основните платформи за социални медии варира в зависимост от фактори като възраст, пол и образователни постижения.

Facebook / Instagram / LinkedIn Twitter / Pinterest / Snapchat YouTube / WhatsApp / Reddit

% от възрастните в САЩ, които използват всяка платформа за социални медии

Facebook Instagram LinkedIn
Обща сума 69% 37% 27%
Но 63% 31% 29%
Жени 75% 43% 24%
Възраст 18-29 79% 67% 28%
30-49 79% 47% 37%
50-64 68% 2. 3% 24%
65+ 46% 8% единадесет%
Бял 70% 33% 28%
Черен 70% 40% 24%
Испанци 69% 51% 16%
Гимназия или по-малко 61% 33% 9%
Някой колеж 75% 37% 26%
Завършил колеж 74% 43% 51%
Градски 73% 46% 33%
Крайградски 69% 35% 30%
Селски 66% двадесет и едно% 10%

Източник: Проучване, проведено от 8 януари до 7 февруари 2019 г.

Изследователски център Pew

% от възрастните в САЩ, които използват всяка платформа за социални медии

Twitter Pinterest Snapchat
Обща сума 22% 28% 24%
Но 24% петнадесет% 24%
Жени двадесет и едно% 42% 24%
Възраст 18-29 38% 3. 4% 62%
30-49 26% 35% 25%
50-64 17% 27% 9%
65+ 7% петнадесет% 3%
Бял двадесет и едно% 33% 22%
Черен 24% 27% 28%
Испанци 25% 22% 29%
Гимназия или по-малко 13% 19% 22%
Някой колеж 24% 32% 29%
Завършил колеж 32% 38% двадесет%
Градски 26% 30% 29%
Крайградски 22% 30% двадесет%
Селски 13% 26% двадесет%

Източник: Източник: Проучване, проведено от 8 януари до 7 февруари 2019 г.

Изследователски център Pew

% от възрастните в САЩ, които използват всяка платформа за социални медии

Youtube WhatsApp Reddit
Обща сума 73% двадесет% единадесет%
Но 78% двадесет и едно% петнадесет%
Жени 68% 19% 8%
Възраст 18-29 91% 2. 3% 22%
30-49 87% 31% 14%
50-64 70% 16% 6%
65+ 38% 3% 1%
Бял 71% 13% 12%
Черен 77% 24% 4%
Испанци 78% 42% 14%
Гимназия или по-малко 64% 18% 6%
Някой колеж 79% 14% 14%
Завършил колеж 80% 28% петнадесет%
Градски 77% 24% единадесет%
Крайградски 74% 19% 13%
Селски 64% 10% 8%

Източник: Източник: Проучване, проведено от 8 януари до 7 февруари 2019 г.

Изследователски център Pew

Колко често американците използват сайтове в социалните медии

За много потребители социалните медии са част от ежедневието им. Приблизително три четвърти от потребителите на Facebook - и около шест от десет потребители на Instagram - посещават тези сайтове поне веднъж на ден.

Платформа По-рядко Седмично Ежедневно
Facebook 9% 17% 74%
Snapchat 22% 17% 61%
Instagram 16% двадесет и едно% 63%
Twitter 29% 29% 42%
Youtube 17% 32% 51%

Изследователски център Pew

Открийте повече

Следвайте тези връзки за по-задълбочен анализ на въздействието на социалните медии върху американския живот.

10 факта за американците и Facebook 16 май 2019 г.
Използване на социални медии в САЩ през 2019 г. 10 април 2019 г.
Millennials се открояват с използването на технологии, но по-възрастните поколения също възприемат цифровия живот на 2 май 2018 г.
Сложните чувства на американците към социалните медии в епохата на неприкосновеност на личния живот 27 март 2018 г.
Използване на социалните медии през 2018 г. 1 март 2018 г.
Бъдещето на истината и дезинформацията онлайн 19 октомври 2017 г.
Бъдещето на свободата на словото, троловете, анонимността и фалшивите новини онлайн 29 март 2017 г.

Всички доклади и публикации в блогове, свързани със социалните медии.