• Основен
  • Глобален
  • Използването на социални медии продължава да нараства в развиващите се страни, но платата в развитите

Използването на социални медии продължава да нараства в развиващите се страни, но платата в развитите

Нигерийците купуват и продават мобилни телефони, компютри и други устройства на популярен електронен базар в Икеджа, предградие на Лагос, през 2015 г. (Мохамед Елшами / Анадолска агенция / Гети Имиджис)

През последните години възникнаха съмнения относно общите ползи от достъпа до интернет и използването на социални медии. Опасения или не, делът на хората, които използват интернет или притежават смартфон, продължава да се разраства в развиващия се свят и остава висок в развитите страни. Що се отнася до използването на социалните медии, хората в развиващите се и развиващите се пазари бързо се приближават до нивата, наблюдавани в по-напредналите икономики. Освен това, тъй като хората в напредналите икономики достигат горните граници на проникване в интернет, цифровото разделение продължава да се стеснява между богатите и развиващите се страни.


През последните пет години се наблюдава постоянно нарастване на използването на интернет сред 19-те изследвани нововъзникващи и развиващи се икономики. Между 2013 и 2014 г. медиана от 42% в тези страни заяви, че са имали достъп до интернет поне от време на време или са притежавали смартфон. До 2017 г. медиана от 64% са били онлайн. Междувременно употребата на интернет сред 17-те изследвани напреднали икономики остава относително ниска, като средните стойности от 87% във всички държави използват интернет поне от време на време през 2017 г., подобно на 86%, които са казали това през 2015 или 2016 г.

Подобна история се наблюдава при използването на смартфони. През 2013-14 г. около една четвърт от хората в нововъзникващите и развиващите се икономики съобщават, че притежават смартфон, т.е.мобилен телефон, който има достъп до интернет и приложения. До 2017 г. този дял се е увеличил до 42%. Сред напредналите икономики 72% съобщават, че притежават смартфон през 2017 г., същият процент като през 2015-16.


Използването на социалните медии също се е увеличило на развиващите се пазари. През 2015-16 г. приблизително четири на всеки десет възрастни в изследваните нововъзникващи държави заявиха, че използват сайтове за социални мрежи. Към 2017 г. 53% използват социалните медии. През същия период използването на социални медии обикновено е на ниво в много от изследваните напреднали икономики.

Въпреки нарастващата употреба на интернет и притежанието на смартфони, светът остава цифрово разделен. Все още е така, например, че хората в по-богатите страни имат по-висок процент на използване на интернет и притежание на смартфони. Въпреки това, сред хората, които използват интернет, тези в развиващите се страни често се оказват по-склонни от своите колеги в напредналите икономики да се свързват чрез платформи като Facebook и Twitter.

В рамките на държавите цифровите разделения продължават да съществуват. Възрастта, образованието, доходите и в някои случаи пол все още различават кой използва интернет и кой не, кой е активен в социалните медии и кой е неактивен.Това са сред основните констатации на проучване на Pew Research Center, проведено в 37 държави от 16 февруари до 8 май 2017 г., сред 40 448 респонденти. Включва също анализ от проучвания на Pew Research Center, проведени в САЩ сред 2000 души през 2018 г. и в Китай сред 3154 души през 2016 г.


Мнозинствата използват интернет в голяма част от света, но Африка на юг от Сахара и Индия все още изостават

Въпреки че разликата в използването на интернет между нововъзникващите и напредналите икономики се е свила през последните години, все още има големи части от света, където значителен брой граждани не използват интернет.

Процентът на проникване в Интернет - измерен чрез използване на интернет или притежание на смартфон - остава висок в Северна Америка и голяма част от Европа, както и в части от Азиатско-Тихоокеанския регион. Сред изследваните държави Южна Корея се откроява като най-силно свързаното общество, като 96% от възрастните съобщават за използване на интернет. И все пак другите не изостават много. В Австралия, Холандия, Швеция, Канада, САЩ, Израел, Обединеното кралство, Германия, Франция и Испания, приблизително девет на всеки десет отчитат използването на интернет.


Използването на интернет продължава да изостава в много развиващи се икономики. Например само всеки четвърти индианец съобщава, че използва интернет или притежава смартфон. В регионален мащаб Африка на юг от Сахара е една от най-слабо свързаните части на земното кълбо.

Глобалното цифрово разделение е до голяма степен икономическа история. По-богатите страни, измерени чрез брутния вътрешен продукт на глава от населението (паритет на покупателната способност), са склонни да имат по-високи нива на използване на интернет, докато по-бедните страни са склонни да имат по-ниски нива. Този модел е последователен при предишни проучвания и остава и днес както за използване на интернет, така и за притежание на смартфон.

Смартфоните са все по-разпространени по целия свят

Смартфоните - мобилни телефони, които могат да използват интернет и достъп до приложения - са много разпространени по целия свят. Сред 39-те анкетирани държави медиана от 59% съобщава, че притежава смартфон, като Galaxy или iPhone (вж. Приложение Б за подробности за конкретните държави). Допълнителни 31% съобщават, че притежават друг тип мобилно устройство, като например флип или телефон с функции. Само около един на всеки десет (8%) в 39-те страни съобщава, че изобщо няма мобилно устройство.

Моделът на собственост на смартфони е подобен на използването на интернет, като хората в по-богатите страни показват по-високи нива на собственост. Но разликата в собствеността на смартфоните е по-малка, отколкото в миналото, тъй като мнозина преминават директно от липсата на телефон изобщо към притежанието на мобилно устройство. Стационарните телефони просто се пропускат от голям брой хора в развиващите се и развиващите се пазари.


Въпреки нарастващите нива на използване на смартфони, собствеността все още изостава в Индия, Индонезия и Африка. Сред тях само в Южна Африка поне половината съобщават, че притежават смартфон.

Степента на използване на социалните медии варира в развитите страни

Социалните медии са популярни сред много потребители на интернет. Степента на използване е висока в много от изследваните напреднали икономики. Това включва две трети или повече отвсичковъзрастни в САЩ, Австралия, Южна Корея, Канада, Израел и Швеция.

Но високи нива на използване на социалните медии се срещат и в развиващите се и развиващите се икономики. Например 75% от възрастните йорданци казват, че използват социални медии; това означава, че от осем на всеки десет йорданци, които използват интернет, 94% са активни в социалните медийни платформи. Използването на социални медии също е широко разпространено сред потребителите на интернет във Филипините, Индонезия, Ливан и Тунис.

За разлика от това, в някои страни с висок процент на използване на интернет, относително малък дял от възрастните съобщават, че използват социални медии. Например в Германия, където 87% от хората използват интернет, по-малко от половината казват, че използват социални медии.

Проследяване на използването на интернет, притежанието на смартфон и използването на социалните медии с течение на времето

Интерактивът по-долу предоставя данни за нивата на използване на интернет, притежание на смартфон и използване на социални медии с течение на времето. Всички цифри се основават на общата извадка и включват всички налични данни за всяка година. Можете също да сортирате данните по държави.

Изследвайте глобалните нива на използване на интернет, притежание на смартфон и използване на социални медии с течение на времето

Вграждане на доклад © PEW RESEARCH CENTER