Фина енергия

Делфини и пари
Нова епоха
Икона new age.svg
Космически концепции
Духовни селекции

Фина енергия (или уу енергия ) е всяка предполагаема форма на енергия това е достатъчно мощно за създаване изцеление ефекти, но твърде малки, за да бъдат открити от научна инструменти, достатъчно чувствителни, за да открият единичен квантов скок в много, много студено парче метал; или квантовото „разтърсване“, причинено от колебания на огледалата с маса от четиридесет килограма. Тези енергии понякога вибрира ; очевидно постоянният ток е недостатъчно фин. Някои забележителни алтернативни терапии, базирани на фина енергия, включват Рейки и терапевтично докосване .


Съдържание

Доказателства за съществуването му

Tumbleweed.gif